Zeszyt 2 (669) – tom 175 – Religia i wiara I (Zagadnienia ogólne)

wrzesień – październik 2020

SPIS TREŚCI

  • Marek Marczewski
    Wprowadzenie
  • Eugeniusz Sakowicz
    Religia i wiara
  • Paweł Skrzydlewski
    Akt wiary jako akt poznania. Kilka uwag nie tylko filozoficznych
  • ks. Tomasz Duma
    Fides quaerens intellectum
  • Robert T. Ptaszek
    „Duchowe cudzołóstwo”. Kilka uwag na temat manipulacji wiarą w ruchach religijnych
  • Marek Marczewski
    Zagadnienie wiary w teologii pastoralnej

Studia i refleksje

  • ks. Jerzy Grodzki
    Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w narodzie polskim w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II
  • Marlena Matusiak
    Związek niedzieli z podstawowymi prawdami antropologii chrześcijańskiej na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini
  • ks. Sebastian Krupniewski
    Cmentarz w Dobrzyniu nad Wisłą. Znak wiary ludu Bożego i pamięci o zmarłych

Sprawy kościelne i duszpasterskie

  • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

  • Janusz Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988–1998–2005–2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń 2018 – Andrzej Tarczyński
  • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 53–54: Duch, który umacnia miłość, cz. 1–2, Świdnica 2020 – ks. Zdzisław Pawlak
Skip to content